Jak magnez wpływa na pracę serca?

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie naukowców zależnością: magnez a serce . Jaka jest rola tego pierwiastka w utrzymaniu zdrowia układu sercowo-krążeniowego?

O magnezie mówi się najczęściej w kontekście przeciwdziałania skurczom mięśniowym, podniesienia odporności na stres czy gospodarki mineralnej kośćca. Optymalny poziom tego pierwiastka a serce oraz naczynia i ich zdrowie korelują ze sobą. Wszelkie niedobory magnezu mogą przyczynić się do zaburzeń układu naczyniowego oraz serca. Jak magnez wpływa na jego pracę?

W ciągu stu lat dieta drastycznie zubożała w zawartość tego pierwiastka. Przyjmuje się, że w samej wodzie pitnej spadek magnezu jest niemal trzykrotny. Niedobór magnezu może wywołać rozwój nadciśnienia, udar, przyczyniać się do powstania miażdżycy oraz prowadzić do niewydolności serca.

Rola magnezu w nadciśnieniu tętniczym

Magnez działa na śródbłonek naczyń, zmniejszając ich napięcie i reaktywność. Liczne prace naukowe opisują zależność między suplementacją magnezu a obniżeniem ciśnienia tętniczego. Spożycie 400 mg magnezu u zdrowych kobiet w porównaniu do kobiet, które spożywały go w ilości 200 mg, statystycznie obniżało ryzyko pojawienia się nadciśnienia.

Terapeutyczne dawki magnezu poleca się osobom, które są narażone na nadmierny stres. Szczególną uwagę na podaż magnezu powinny zwrócić uwagę osoby leczone diuretykami. Suplementacja magnezu jest wskazana w stanach przedrzucawkowych u kobiet ciężarnych. Poleca się ją także w nadciśnieniu wywołanym nadmiernym spożyciem alkoholu.

Profilaktyka udaru mózgu a magnez

Magnez ma istotny wpływ na przeciwdziałanie pojawienia się udaru. Badania pokazały, że długoletnia podaż tego pierwiastka istotnie zmniejsza ryzyko udaru. Zależność jest tym większa, jeśli u pacjentów dodatkowo występuje nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia rytmu serca a magnez

Magnez jest antagonistą wapnia, co w konsekwencji wpływa na zwolnienie czynności serca, a w rezultacie wyrównuje rytm. Pierwiastek jest podawany przed zabiegami kardiochirurgicznymi, w celu zniwelowania ryzyka migotania przedsionków. Warto wiedzieć, że nawet u 50% pacjentów, u których zdiagnozowano migotanie przedsionków, wykryto równocześnie niedobory magnezu. Jest więc skuteczny w zapobieganiu arytmii oraz przywracaniu rytmu zatokowego.

Czy suplementacja magnezu chroni przed wystąpieniem zawału?

Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) to badanie, które poddaje analizie czynniki rozwoju miażdżycy u dorosłych. Mówi się o tym, że jego wyniki wskazują na potencjalną zależność: magnez a serce, w kontekście niedoboru związanego z nim ryzyka wystąpienia miażdżycy i choroby wieńcowej.

Badanie wykazało, że niższy poziom magnezu wiązał się z wyższym ryzykiem rozwoju zawału serca o 28% w porównaniu z wysokim stężeniem magnezu. Co ciekawe, korelacja ta była silniejsza w przypadku kobiet.